Dit is een website van SkyWalker – Customer Service Management

Dé perfecte teamleider voldoet aan het volgende plaatje: Hij of zij vervult op een professionele manier de sleutelrol in het middenkader van uw organisatie. Hij stuurt op een motiverende en coachende manier de operationele werknemers aan en rapporteert aan het senior management. Een teamleider heeft de hoofdrol in het teamproces. Hij weet precies de juiste voorwaarden te scheppen, hindernissen uit de weg te ruimen, uitdagingen te creëren en bij te sturen daar waar het nodig is.

Een teamleider is van alle markten thuis. Hij of zij coacht, motiveert, enthousiasmeert, corrigeert, stuurt aan op houding en gedrag en is bijvoorbeeld verantwoordelijk operationele ICT zaken zoals storingen en hulp bij inloggen. 

Ook is hij een inhoudelijke vraagbaak, roosteraar, gangmaker, luisterend oor, trafficer en actief lid van projectgroepen.

Hij maakt en analyseert rapportages, is verantwoordelijk voor het behalen van KPI’s en het bewaken van ziekteverzuim en verzorgt de HR cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Een leider met visie

Een teamleider zet de kracht van individuen en teams in en haalt hiermee het beste naar boven. Dat vraagt om iemand die kan inspireren, luisteren en richting geven. Die leidinggeeft vanuit de visie die door de organisatie is neergezet.

Een echt goede teamleider is in staat om leiding te geven aan een team, maar ook om teamleden te begeleiden en coachen. Oftewel: het moet een echte teamspeler zijn. Hiervoor moet hij over goede sociale en contactuele vaardigheden beschikken. Een goede teamleider is uitstekend in het organiseren, is enorm stressbestendig en is altijd alert. Hij moet als intermediair kunnen optreden tussen de direct leidinggevenden en het team. Ook is een goede teamleider integer; alles wat aan hem wordt toevertrouwd, is bij hem ook echt veilig.

Verder beschikt een goede teamleider over ander andere de volgende vaardigheden:

 • Samenwerken en overleggen
 • Beslissen en activiteiten initiëren
 • Aandacht en begrip tonen
 • Plannen en organiseren
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Aansturen
 • Begeleiden
 • Formuleren en rapporteren
 • Analyseren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ethisch en integer handelen
 • Presenteren
 • Materialen en middelen inzetten
 • Met druk en tegenslag kunnen omgaan
 • Samenwerken en overleggen
 • Beslissen en activiteiten initiëren
 • Aandacht en begrip tonen
 • Plannen en organiseren
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Aansturen
 • Begeleiden
 • Formuleren en rapporteren
 • Analyseren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Ethisch en integer handelen
 • Presenteren
 • Materialen en middelen inzetten
 • Met druk en tegenslag kunnen omgaan

Heeft u een teamleider nodig?

Een teamleider in uw organisatie is voor lange tijd ziek, is met zwangerschapsverlof, gaat een andere functie vervullen of gaat uw bedrijf verlaten. Dan heeft u NU een teamleider nodig. U kunt dan kiezen tussen een tijdelijke (interim) teamleider of een teamleider die vast bij u in dienst komt.

Interesse in een teamleider?

Teamleiderschap: Wat is dat?

U wilt natuurlijk dat als u snel een teamleider nodig heeft, dat die al ervaring heeft op een heel aantal vlakken. Van een teamleider wordt verwacht dat ze keien zijn in de volgende taken:

Verzorgt de dagelijkse leiding van een team

Begeleidt projecten

Voert (onderdelen van) het personeelsbeleid op teamniveau uit

Heeft uw organisatie behoefte aan een motiverende, inspirerende teamleider die uw medewerkers stimuleert?